Kampie.info

Reisverslag ChinaDe Chinese vlag

Chinese vlag

De Chinese vlag bestaat uit één groot rood vlak met in de linker bovenhoek vijf sterren, één grote en vier kleinere. de verschillende onderdelen van de vlag hebben elk hun eigen betekenis.

De kleur rood

De kleur rood is al sinds 1911 de kleur van de Han-Chinezen. Daarnaast is het ook de kleur van het communisme.

De grote ster

De grote ster staat voor de leidende rol van de communistische partij.

De vier kleine sterren

De vier kleine sterren staan voor de volgende vier bevolkingsgroepen:

  1. de arbeiders
  2. de boeren
  3. de kleine burgerij
  4. de vaderlandslievende bezittende klasse

De vijf sterren samen

Het aantal van vijf sterren grijpt terug op de oude symboliek waarin het getal vijf staat voor kracht en volkomenheid. Het symboliseert daarnaast de vijf delen waaruit China bestaat:

  1. het eigenlijke China
  2. Mantsjoerije
  3. Tibet
  4. Mongolië
  5. Xinjiang