Nationaal Park Weerribben-Wieden

05-04-2014—13-04-2024
Nationaal Park Weerribben-Wieden is een nationaal park in de Nederlandse provincie Overijssel, gemeente Steenwijkerland. Het nationaal park is het grootste aaneengesloten laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Het park is in 1992 gesticht maar onderging een grote uitbreiding in 2009 toen aan De Weerribben De Wieden werd toegevoegd. Het is ongeveer 100 km² groot. Het gebied is tot na de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor veenwinning. Op dit moment is nog ruim 1000 ha in gebruik voor rietteelt. Met name dorpen als Giethoorn zijn de laatste 50 jaar van belang geworden voor recreatie en toerisme.
Aalscholver
Aalscholverkolonie bij Wanneperveen - Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Aalscholvers
Aalscholverkolonie bij Wanneperveen - Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Aalscholver
Aalscholverkolonie bij Wanneperveen - Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Fuut
Belterwijde - Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Ooievaar
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Oranjetipje
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Sloot
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Riet
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Slootje
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Waterlelie
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Grauwe gans
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Riet
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Knobbelzwaan
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Knobbelzwaan
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Knobbelzwaan
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Knobbelzwanen
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Knobbelzwaan
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)
Grauwe ganzen
Nationaal Park Weerribben-Wieden (2024)