De Banckspolder

04-09-2020—08-05-2022
De Banckspolder is een polder op Schiermonnikoog. De eerste dijken van de polder werden door de monniken van het cisterciënzerklooster aangelegd. In 1859 legde mr. John Eric Banck een nieuwe dijk aan, waardoor de Banckspolder ontstond.Tijdens de stormvloed van 1962 brak de dijk en liep de polder onder water.
Brandganzen
Banckspolder - Schiermonnikoog (2022)
Banckspolder - Schiermonnikoog (2022)
Riet
Banckspolder - Schiermonnikoog (2022)
Banckspolder - Schiermonnikoog (2022)
Riet
Banckspolder - Schiermonnikoog (2022)
Brandganzen in de polder
Banckspolder - Schiermonnikoog (2022)
Brandganzen
Banckspolder - Schiermonnikoog (2022)
Zicht op de Zuidertoren
Banckspolder - Schiermonnikoog (2022)
Banckspolder - Schiermonnikoog (2020)