Schiermonnikoog

04-09-2020—01-10-2022
Schiermonnikoog is vanuit het westen gerekend het vijfde bewoonde Nederlandse waddeneiland en behoort tot de provincie Friesland. In de middeleeuwen was Schiermonnikoog een uithof van het cisterciënzerklooster Claercamp uit Rinsumageest bij Dokkum, een van de kloosters in Friesland. De monniken van het klooster, die land indijkten, droegen grijze pijen. Zo ontstond de naam: schier betekent grijs, en oog is etymologisch hetzelfde als ei in eiland. Ter herinnering aan de monniken is in 1961 in het dorp een standbeeld van een monnik, "De Schiere Monnik", geplaatst.

De Banckspolder

De Banckspolder is een polder op Schiermonnikoog. De eerste dijken van de polder werden door de monniken van het cisterciënzerklooster aangelegd. In 1859 legde…

9 afbeeldingen

Het Wad

Aan de zuidkant van Schiermonnikoog ligt bij laagwater een uitgestrekte wadvlakte. Tweemaal per etmaal staan deze slik- en zandplaten droog en tweemaal per…

14 afbeeldingen

Het Rif

Het Rif is een zandplaat die in de loop der eeuwen vastgroeide aan het Westerstrand van het ‘wandelende Waddeneiland’ Schiermonnikoog. Het Rif heeft zijn…

17 afbeeldingen

De kwelders

De kwelders liggen aan de Oostelijke kant van het eiland. Op de uitgestrekte Oosterkwelder heeft de wind vrij spel en met hoge vloeden staat de kwelder…

13 afbeeldingen

Het Westerstrand

Het Westerstrand van Schiermonnikoog is uniek! Schiermonnikoog heeft namelijk het breedste en mooiste strand van heel Europa. Het strand is zo breed geworden…

22 afbeeldingen

Overige

Her en der op Schiermonnikoog gemaakt foto's.

17 afbeeldingen