Ameland

06-05—08-06-2024
Ameland is vanaf het westen gerekend het vierde bewoonde Nederlandse waddeneiland en behoort tot de provincie Friesland. Het gehele eiland valt onder één gemeente, die dezelfde naam draagt. Ameland bestaat voornamelijk uit zandduinen. Ten oosten van Buren ligt het Oerd, een drassig natuurgebied waar veel vogels leven en waar zeewater via een aantal geulen vrijelijk in- en uitstroomt. De totale strandlengte is 27 km en de totale lengte van de fietspaden is 100 km. Op het eiland bevinden zich vier dorpen: Hollum, Ballum, Nes en Buren. Daarnaast bevinden zich er de buurtschappen Kooiplaats en Ballumerbocht.
Scholekster
Ameland (2024)
Scholekster
Ameland (2024)
Scholekster
Ameland (2024)
Rotganzen
Ameland (2024)
Rotganzen
Ameland (2024)
Scholeksters
Ameland (2024)
Scholekster
Ameland (2024)
Tureluurs
Ameland (2024)
Tureluurs
Ameland (2024)
Tureluur op het wad
Ameland (2024)
Ameland (2024)
Ameland (2024)
Bergeenden
Ameland (2024)
Ameland (2024)
Bergeenden
Ameland (2024)
Bergeenden
Ameland (2024)
Grauwe gans
Ameland (2024)
Vuurtoren
Ameland (2024)
Ameland (2024)
Grauwe gans
Ameland (2024)