Vechterweerd

02-04-2022—30-12-2023
De meest benedenstrooms gelegen stuw in de Vecht is die bij Vechterweerd. Oorspronkelijk bestond het afsluitmiddel van de stuwen uit stalen schuiven of schotten die met een kraan werden geplaatst en verwijderd. Tegenwoordig is het een moderne stuw die goed passeerbaar is voor wandelaars en fietsers. Bij de stuw staat een monumentale sluiswachterswoning die net als de naastgelegen stuw en schutsluis Vechterweerd in 1911 gebouwd is. Tot 1989 woonden hier verschillende sluiswachters met hun gezin. Omdat de beroepsvaart op de Vecht afliep, was permanente aanwezigheid van een sluiswachter niet meer nodig. De woning kwam leeg te staan en raakte in verval. In 2019 blies Waterschap Drents Overijsselse Delta dit pand nieuw leven in. De stuw en sluiswachterswoning Vechterweerd zijn vernoemd naar een havezate uit de 17e eeuw. Elk voorjaar trekken miljoenen vissen de beken en rivieren op om te paaien en eitjes te leggen. Tijdens deze reis komen zij allerlei obstakels tegen, zoals stuwen en gemalen. Om deze obstakels passeerbaar te maken werden vispassages gemaakt. Vispassages zijn geulen of constructies rond stuwen of gemalen, waardoor de vis stapsgewijs het hoogteverschil in het waterpeil overbrugt. Zo vervolgen de vissen hun weg stroomopwaarts. In 1987 is een vistrap naast de stuw aangelegd.

Ondergelopen uiterwaarden
Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Meerpalen
Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Hoogwater
Stuw Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Brug
Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Gelijke stand
Stuw Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Kraan
Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Bruggetje
Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Hoogwater
Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Stroming
Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Naar Zwolle
Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Ondergelopen uiterwaarden
Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Glad bij vorst
Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Bruggetje
Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Ondergelopen uiterwaarden
Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Passage
Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Hoogwater
Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Vispassage
Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Sportief
Stuw Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Wind
Stuw Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)
Stroming
Stuw Vechterweerd - Dalfsen - Nederland (2023)