Overige

10-04-2011—30-12-2023
Her en der in het Vechtdal gemaakte foto's.
Knotwilgen
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Hekje
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Ondergelopen uiterwaarden
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Weerspiegeld
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Hoogwater
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Hoogwater
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Hoogspanning
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Stroomdraad
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Niet betreden
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Water tot aan de dijk
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Stroomdraad
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Hoogwater
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Ondergelopen uiterwaarden
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Hoogwater
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Weerspiegeling
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Ondergelopen
Overijsselse Vecht tussen Zwolle en Dalfsen (2023)
Aalscholver
Stuw bij Vilsteren (2023)
Vistrap
Junne (iets ten oosten van Ommen) 2011
Weidelandschap
Vechtdal in de buurt van Junne (2011)
Overijsselse Vecht bij Ommen (2011)