Voorsterbos

12-11-2023
Het Voorsterbos is een natuurgebied in de Noordoostpolder in de provincie Flevoland. Het ligt tussen Kraggenburg en Vollenhove, en is eigendom van Natuurmonumenten. Het is bijna 1.000 ha groot. Het boscomplex maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en wordt doorsneden door de Zwolse Vaart. In het oosten wordt het gebied begrensd door het Kadoelermeer dat tevens de grens vormt met Overijssel. Naast het Voorsterbos zelf bestaat het gebied uit het Waterloopbos, het Wendelbos, het Kadoelerbos en de natuurontwikkelingsgebieden Voorsterveld, Kadoelerveld en vogelgebied de Zwarte Hoek.
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)
Weerspiegeling
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)
Voorsterbos - Noordoostpolder (2023)