Reevediep

06-06-2020—15-09-2023
Het Reevediep is een waterverbinding tussen de IJssel bij Kampen en het Drontermeer bij Noordeinde. De naam Reevediep verwijst naar de oude benamingen van het gebied Nieuwe Reve en Buiten Reve. De Buiten Reve was een wetering die weer een restant was van de vroegere watergang Reeve en maakt nu deel uit van het Reevediep.[2] In het Drontermeer ligt het eiland Reve. Rondom Kampen heten de aftakkingen van de IJssel veelal Diep, zoals het Ganzendiep en het Kattendiep.
Kieviten en goud plevieren
Reevediep - Kampen (2023)
Goudplevieren
Reevediep - Kampen (2023)
Kieviten en god plevieren
Reevediep - Kampen (2023)
Kieviten en goud plevieren
Reevediep - Kampen (2023)
Reevediep - Kampen (2023)
Grote zilverreiger
Reevediep - Kampen (2023)
Grote zilverreiger
Reevediep - Kampen (2023)
Grote zilverreiger
Reevediep - Kampen (2023)
Muskuskaasjeskruid
Reevediep - Kampen (2023)
Honingbij
Reevediep - Kampen (2023)
Akkerdistel
Reevediep - Kampen (2023)
Zweefvlieg op Knoopkruid
Reevediep - Kampen (2023)
Honingbij op muskuskaasjeskruid
Reevediep - Kampen (2023)
Kieviten, eenden en goudplevieren
Reevediep - Kampen (2023)
Goudplevieren
Reevediep - Kampen (2023)
Reevediep - Kampen (2023)
Goudplevieren
Reevediep - Kampen (2023)
Knoopkruid
Reevediep - Kampen (2023)
Kieviten
Reevediep - Kampen (2023)